Zamknij
REKLAMA
- Załadunek, dowóz i rozładunek masy betonowej na budowach zlokalizowanych w Katowicach i rejonie przyległym, obsługa pomp do betonu, dbanie o stan techniczny pojazdu. - Miejsce wykonywania pracy: Teren Katowic oraz miast ościennych (do 30 KM od Katowic). - Godziny pracy: 8:00-16:00.
StPr/23/0273
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 6 000 do 7 500 PLN

- Segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju oraz sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym. Wprowadzanie do systemu finansowo - księgowego dokumentów. Kontrola kont księgowych pod względem poprawności i uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami. Kontakt z urzędami, przygotowywanie korespondencji i odpowiedzi w imieniu Klientów biura. Sporządzenie formularzy/ deklaracji podatkowych oraz zestawień na podstawie zapisów księgowych VAT/PIT. Archiwizowanie dokumentacji księgowej. - Godziny pracy: 8:00-16:00.
StPr/23/0279
data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
wynagrodzenie od od 3 500 do 6 000 PLN

- Prace pomocnicze przy instalacji elektrycznych, niskoprądowych. - Praca na terenie woj. śląskiego. - Godziny pracy: 7:00-17:00 + soboty według potrzeb.
StPr/23/0293
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 do 5 000 PLN

- Montaż instalacji elektrycznych, niskoprądowych. - Praca na terenie woj. śląskiego. - Godziny pracy: 7:00-17:00 + soboty według potrzeb.
StPr/23/0292
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 do 5 000 PLN

-Zakres obowiązków: 1. Monitorowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych zgodnie z zakresem działalności firmy, 2. Sporządzanie kalkulacji, wycen i przygotowanie ofert przetargowych dla klientów, 3. Utrzymywanie relacji z klientami przetargowymi, komunikacja z klientem w trakcie postępowania, 4. Współpraca z innymi działami firmy w zakresie merytorycznego przygotowywania ofert, 5. Przygotowywanie zestawień i raportów oraz zapewnienie właściwej ewidencji i archiwizacji dokumentacji przetargowej, w tym zapytań ofertowych, wniosków, ofert, zleceń oraz innej dokumentacji związanej z procesem ofertowania. - Godziny pracy: 8:00-16:00
StPr/23/0291
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

- Realizowanie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zakres obowiązków dostępny w statucie szkoły. - Godziny pracy: 6:00-17:00 - według planu lekcji.
StPr/23/0290
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 3 424 PLN

- Opis stanowiska: 1. praca z dziećmi w wieku przedszkolnym, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 2. prowadzenie zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, organizacja czasu wolnego, 3. przygotowanie najmłodszych do rozpoczęcia nauki w zerówce, 4. przekazywanie podstawowej wiedzy o świecie i życiu codziennym, 5. pomoc w sytuacjach kryzysowych, 6. tworzenie diagnoz dzieci, 7. nawiązywanie relacji z lokalną społecznością na rzecz dzieci, 8. współpraca z rodziną podopiecznych, 9. prowadzenie dokumentacji podopiecznych, 10. dbałość o wysoki standard pracy poprzez udział w szkoleniach i zebraniach. - Pracodawca oferuje: 1. wsparcie lidera, 2. uczestnictwo w superwizji, 3. udział w akcjach charytatywnych Stowarzyszenia, 4. pracę z ludźmi z pasją w organizacji o 30 letnim doświadczeniu. - Godziny pracy: 7:30-15:30.
StPr/23/0289
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- Opis stanowiska: 1. praca z dziećmi w wieku 10-14 lat i ich rodzinami, 2. tworzenie diagnoz, planów oraz kontraktów z podopiecznym, 3. tworzenie scenariuszy oraz realizacja zajęć adekwatnych do potrzeb grupy, 4. prowadzenie dokumentacji, 5. angażowanie wolontariuszy w edukację, korepetycje i współprowadzenie zajęć 6. kompleksowe zadbanie o relacje z otoczeniem dziecka, 7. przygotowywanie podopiecznych do usamodzielnienia, wejścia w dorosłość, 8. uczestniczenie wychowawców w wyborze dalszej drogi edukacyjnej podopiecznych, 9. znajomość współczesnych trendów/zainteresowań dzieci i młodzieży, 10. udział w eventach i wydarzeniach, 11. udział w wyjściach i wyjazdach z podopiecznymi, 12. ewaluacja pracy własnej poprzez udział w superwizjach i kadrach zespołu. - Pracodawca oferuje: 1. bezpłatne superwizje w godzinach pracy, 2. szkolenia i warsztaty, 3. wsparcie lidera, 4. pracę w miłej atmosferze z ludźmi z pasją. - Godziny pracy: 11:00-19:00.
StPr/23/0288
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- Samodzielne przygotowywanie i wydawanie posiłków. Dbanie o czystość w miejscu pracy. Lepienie pierogów. - Praca po 10 godzin dziennie 4 dni w tygodniu również w soboty i niedziele w godzinach: 13:00-22:00 - według grafiku.
StPr/23/0286
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 600 PLN

- Prace pomocnicze przy wyburzeniach, kucie betonu, wywóz gruzu, pomocnicze prace zbrojarskie. - Miejsce wykonywania pracy: Siedziba firmy Katowice + teren całej Polski według zleceń. - Godziny pracy: 7:00-15:00.
StPr/23/0283
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN