Zamknij
REKLAMA

Pracownik socjalny (DS. 130.7.2023)

Nr oferty: StPr/23/0193Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Świdnicka 35a, 40-711 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
Zakres obowiązków: - Więcej informacji na stronie: http://www.mops.katowice.pl - Informacja o naborze DS. 130.7.2023 - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej nr 7 ul. Świdnicka 35 a - 1 etat zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na stałe - Zakres zadań na stanowisku: 1. przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, 2. prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej, 3. praca socjalna ze środowiskiem lokalnym przy współdziałaniu z organizacjami i społecznościami lokalnymi 4. udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz informowanie o dostępnych formach pomocy - Praca w instytucji oferującej: stabilne zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 4135 oraz dodatku stażowego w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy oraz dodatku pracowników socjalnych w wysokości 400 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka", nagrody roczne i półroczne, nagrody jubileuszowe, pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki remontowe, pakiet Medicover sport), możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, rozwój osobisty i zawodowy, możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach, możliwość uzyskania dofinansowania do podyplomowych studiów kierunkowych, możliwość nieodpłatnego korzystania z biblioteki zakładowej. - Praca: poniedziałek: 7:30-15:30 lub 9:00-17:00, wtorek -piątek: 7:30-15:30.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 24.01.2023
Wynagrodzenie brutto: od 4 135 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • pomaturalne/policealne, inne, kierunek: praca socjalna
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Kandydatów spełniających następujące wymagania 1) niezbędne : 1. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 2. praktyczna wiedza na temat metod pracy socjalnej, 3. znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego; 2) dodatkowe: 1. znajomość systemu pomocy społecznej, 2. znajomość kpa, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych z NFZ, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o dodatkach mieszkaniowych; Posiadających następujące predyspozycje i umiejętności : odporność na stres, komunikatywność, cierpliwość, opanowanie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Jagiellońska 17, 40-032 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
  Osoba do kontaktu: Dominika Banasz
  Numer telefonu: 32-251-27-12 w 144, 105
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających następujące dokumenty i oświadczenia: - podpisany kwestionariusz osobowy wypełniony w takim zakresie, jaki jest niezbędny z uwagi na wymagania postawione w informacji o naborze. - podpisany list motywac
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, poczta, Termin: Kontakt osobisty w godz.: 7:30-15:30 (Katowice, ul. Jagielońska 17 pok 23)., G
  kontrola, konserwacja i utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń energetycznych, gazowych, wod-kan, sprawne usuwanie awarii, wykonywanie prac zabezpieczających oraz usuwanie zakłóceń w ruchu kotłowni, SRPG, wymiennikowni i sieci cieplnych w trakcie godzin pracy i w razie zgłoszonej awarii, przestoju bądź niezaplanowanych prac remontowo-konserwujących, gotowość podjęcia pracy w ramach prowadzonego dyżuru, wykonywanie niezbędnych prac spawalniczych na terenie obiektów zlokalizowanych na terenie SUM, utrzymanie w ruchu aparatury kontrolno pomiarowej służącej do kontroli procesów technologicznych, prowadzenie pojazdów służbowych. Równoważny system pracy wg harmonogramu. Miejsce wykonywania pracy Katowice.
  StPr/23/0225
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
  wynagrodzenie od od 4 500 do 5 300 PLN

  - Praca z dziećmi w wieku 3-6 lat, prowadzenie zajęć ruchowych w grupach do 10 dzieci. - Godziny pracy: 7:00-17:00 - do uzgodnienia z pracodawcą.
  StPr/23/0256
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
  wynagrodzenie od od 389,1 PLN

  - Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz innych zadań statutowych przedszkola. - Praca w godzinach: 6:00-12:00, 12:00-16:00. Godziny pracy zgodnie z organizacją pracy oddziału.
  StPr/23/0259
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 do 4 224 PLN

  - obsługa nawijaka/ przekrawacza/ sklejarki, - odbiór arkuszy tektury z przekrawacza, - zdejmowanie nawiniętych zwoi tektury, - zbieranie i wrzucanie odpadowej tektury do hydropulpera, - pakowanie, ważenie i foliowanie palet z arkuszami tektury, - sporządzanie wymaganej dokumentacji produkcyjnej, - czyszczenie i odpylanie maszyny.
  StPr/23/0140
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
  wynagrodzenie od od 4 000 PLN

  - Przygotowywanie wsadów do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Uruchamianie i obsługa pieców oraz urządzeń powiązanych w linii technologicznej. Obsługa śrutownicy. Rozładunek i załadunek transportów wewnętrznych z detalami do obróbki cieplnej. Dozór i obsługa rozprężalni gazów technicznych ciekłego azotu, propanu, metanolu. - Praca na trzy zmiany w godzinach: 6:30-14:30, 14:30-22:30, 22:30-6:30.
  StPr/23/0254
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
  wynagrodzenie od od 25 do 40 PLN

  - Wykonywanie instalacji elektrycznych. Naprawa urządzeń elektrycznych. - Miejsce pracy: ul. Dębowa 16 A, 40-103 Katowice + praca w terenie wg zleceń. - Godziny pracy: 8:00-16:00
  StPr/23/0253
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  - Praca w hurtowni z akcesoriami samochodowymi oraz tuningowymi. Praca na magazynie - przygotowanie i pakowanie towaru do przekazania dla klienta sklepowego oraz do wysyłki. Przyjmowanie i wydawanie towaru. Sprawdzanie pod względem ilościowym i jakościowym towaru zgodnie ze specyfikacją na dokumentach. Sporządzanie prawidłowej dokumentacji magazynowej. - Zlecenie wykonywane 40 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-16:30.
  StPr/23/0250
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
  wynagrodzenie od od 22,8 PLN

  - Nadzór i koordynację nad prowadzonymi procesami certyfikacyjnymi, dbanie o prawidłowy obieg i archiwizację dokumentów, współpraca z inspektorami i audytorami podczas procesu certyfikacji, kontakt z klientami. - Godziny pracy: Poniedziałek - Czwartek: 7:00-15:30, Piątek: 7:00-13:00.
  StPr/23/0248
  data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
  wynagrodzenie od od 4 000 PLN

  - Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego / stażysta jednostce organizacyjnej ŚWK OHP/CEiPM Katowice. - Wymiar etatu: pełny etat. Liczba stanowisk pracy: 1 - Zakres wykonywanych zadań: 1. Planowanie i realizacja kierunków rozwoju zawodowego (ścieżki rozwoju zawodowego) osób w wieku1825 lat, bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem oraz poszukujących pracy. 2. Określanie kierunków szkoleń zgodnych z potrzebami pracodawców i klientów w szczególności uczestników i absolwentów OHP. 3. Odpowiedzialność za merytoryczne i organizacyjne koordynowanie szkoleń, ich przebieg, ocenę oraz analizę rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na szkolenia zawodowe. 4. Prowadzenie pełnej dokumentacji szkoleniowej. 5. Organizacja i prowadzenie szkoleń miękkich o tematyce przedsiębiorczości. 6. Umiejętność swobodnego poruszania się po bazach danych, nowych sposobach poszukiwania informacji na temat rozwoju zawodowego klientów, tendencji szkoleniowych w poszczególnych branżach, ich popularności na rynku pracy itp. - Informacja o warunkach pracy: Miejsce pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Katowice , Plac Grunwaldzki 8-10 40-950 Katowice. - Godziny pracy: 7:45-15:45.
  StPr/23/0249
  data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  ochrona obiektu; obsługa monitoringu; ochrona obiektu; kontrola ruchu na obiekcie;
  StPr/23/0095
  data rozpoczęcia pracy od 16.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN