Zamknij
REKLAMA

Psycholog (DS. 130.1.2023)

Nr oferty: StPr/23/0188Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Władysława Orkana 7 A, 40-553 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
Zakres obowiązków: - Więcej informacji na stronie: http://www.mops.katowice.pl - Informacja o naborze DS. 130.1.2023 - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje PSYCHOLOGA w Schroniskach dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi ul. Orkana 7 a - 1 etat zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na stałe - Zakres zadań na stanowisku: 1) Udział w opracowywaniu nowych form pracy socjalnej indywidualnej i grupowej 2) Prowadzenie grupowych form pracy socjalnej 3) Uczestnictwo w pracach zespołów ds. pracy z rodziną 4) Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla pracowników SDK 5) Konsultacje psychologiczne dla klientów SDK 6) Udzielani porad specjalistycznych, indywidualnych i grupowych 7) Prowadzenie dokumentacji związanej z praca konsultacyjno-diagnostyczną 8) Diagnozowanie potrzeb, planowanie i realizacja pracy psychologicznej w rodzinach zastępczych. 9) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci ich rodzin, w tym pozyskiwanie sponsorów. 10) Prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy. - Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka", nagrody roczne i półroczne, nagrody jubileuszowe, pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki remontowe, pakiet Medicover sport), możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, rozwój osobisty i zawodowy, możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach, możliwość uzyskania dofinansowania do podyplomowych studiów kierunkowych, możliwość nieodpłatnego korzystania z biblioteki zakładowej. - Godziny pracy: 7:30-15:30.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 24.01.2023
Wynagrodzenie brutto: od 4 435 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), kierunek: psychologia
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania konieczne: 1) obywatelstwo polskie 2) wykształcenie wyższe magisterskie kierunek psychologia, 3) wiedza i umiejętności z zakresu pracy psychologicznej, 4) umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, poczta elektroniczna, Internet). Wymagania pożądane : 1) dwuletni staż pracy 2) doświadczenie w pracy psychologicznej Predyspozycje osobowościowe : Komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, opanowanie, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność budowania współpracy z rodziną opartej na szacunku, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, systematyczność , samodzielność.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Jagiellońska 17, 40-032 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie
  Osoba do kontaktu: Dominika Banasz
  Numer telefonu: 32-251-27-12 w 144
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Kandydatów spełniających powyższe wymagania, prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających następujące dokumenty i oświadczenia: - podpisany list motywacyjny, - kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń ) potwierdzających doświadczenie lu
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, poczta, Termin: Kontakt osobisty w godz.: 7:30-15:30 (Katowice, ul. Jagielońska 17 pok 23, II
  - Załadunek, dowóz i rozładunek masy betonowej na budowach zlokalizowanych w Katowicach i rejonie przyległym, obsługa pomp do betonu, dbanie o stan techniczny pojazdu. - Miejsce wykonywania pracy: Teren Katowic oraz miast ościennych (do 30 KM od Katowic). - Godziny pracy: 8:00-16:00.
  StPr/23/0273
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 6 000 do 7 500 PLN

  - Segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju oraz sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym. Wprowadzanie do systemu finansowo - księgowego dokumentów. Kontrola kont księgowych pod względem poprawności i uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami. Kontakt z urzędami, przygotowywanie korespondencji i odpowiedzi w imieniu Klientów biura. Sporządzenie formularzy/ deklaracji podatkowych oraz zestawień na podstawie zapisów księgowych VAT/PIT. Archiwizowanie dokumentacji księgowej. - Godziny pracy: 8:00-16:00.
  StPr/23/0279
  data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 500 do 6 000 PLN

  - Prace pomocnicze przy instalacji elektrycznych, niskoprądowych. - Praca na terenie woj. śląskiego. - Godziny pracy: 7:00-17:00 + soboty według potrzeb.
  StPr/23/0293
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 do 5 000 PLN

  - Montaż instalacji elektrycznych, niskoprądowych. - Praca na terenie woj. śląskiego. - Godziny pracy: 7:00-17:00 + soboty według potrzeb.
  StPr/23/0292
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 do 5 000 PLN

  -Zakres obowiązków: 1. Monitorowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych zgodnie z zakresem działalności firmy, 2. Sporządzanie kalkulacji, wycen i przygotowanie ofert przetargowych dla klientów, 3. Utrzymywanie relacji z klientami przetargowymi, komunikacja z klientem w trakcie postępowania, 4. Współpraca z innymi działami firmy w zakresie merytorycznego przygotowywania ofert, 5. Przygotowywanie zestawień i raportów oraz zapewnienie właściwej ewidencji i archiwizacji dokumentacji przetargowej, w tym zapytań ofertowych, wniosków, ofert, zleceń oraz innej dokumentacji związanej z procesem ofertowania. - Godziny pracy: 8:00-16:00
  StPr/23/0291
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 4 500 PLN

  - Realizowanie zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zakres obowiązków dostępny w statucie szkoły. - Godziny pracy: 6:00-17:00 - według planu lekcji.
  StPr/23/0290
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 424 PLN

  - Opis stanowiska: 1. praca z dziećmi w wieku przedszkolnym, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, 2. prowadzenie zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, organizacja czasu wolnego, 3. przygotowanie najmłodszych do rozpoczęcia nauki w zerówce, 4. przekazywanie podstawowej wiedzy o świecie i życiu codziennym, 5. pomoc w sytuacjach kryzysowych, 6. tworzenie diagnoz dzieci, 7. nawiązywanie relacji z lokalną społecznością na rzecz dzieci, 8. współpraca z rodziną podopiecznych, 9. prowadzenie dokumentacji podopiecznych, 10. dbałość o wysoki standard pracy poprzez udział w szkoleniach i zebraniach. - Pracodawca oferuje: 1. wsparcie lidera, 2. uczestnictwo w superwizji, 3. udział w akcjach charytatywnych Stowarzyszenia, 4. pracę z ludźmi z pasją w organizacji o 30 letnim doświadczeniu. - Godziny pracy: 7:30-15:30.
  StPr/23/0289
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  - Opis stanowiska: 1. praca z dziećmi w wieku 10-14 lat i ich rodzinami, 2. tworzenie diagnoz, planów oraz kontraktów z podopiecznym, 3. tworzenie scenariuszy oraz realizacja zajęć adekwatnych do potrzeb grupy, 4. prowadzenie dokumentacji, 5. angażowanie wolontariuszy w edukację, korepetycje i współprowadzenie zajęć 6. kompleksowe zadbanie o relacje z otoczeniem dziecka, 7. przygotowywanie podopiecznych do usamodzielnienia, wejścia w dorosłość, 8. uczestniczenie wychowawców w wyborze dalszej drogi edukacyjnej podopiecznych, 9. znajomość współczesnych trendów/zainteresowań dzieci i młodzieży, 10. udział w eventach i wydarzeniach, 11. udział w wyjściach i wyjazdach z podopiecznymi, 12. ewaluacja pracy własnej poprzez udział w superwizjach i kadrach zespołu. - Pracodawca oferuje: 1. bezpłatne superwizje w godzinach pracy, 2. szkolenia i warsztaty, 3. wsparcie lidera, 4. pracę w miłej atmosferze z ludźmi z pasją. - Godziny pracy: 11:00-19:00.
  StPr/23/0288
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN

  - Samodzielne przygotowywanie i wydawanie posiłków. Dbanie o czystość w miejscu pracy. Lepienie pierogów. - Praca po 10 godzin dziennie 4 dni w tygodniu również w soboty i niedziele w godzinach: 13:00-22:00 - według grafiku.
  StPr/23/0286
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 4 000 do 4 600 PLN

  - Prace pomocnicze przy wyburzeniach, kucie betonu, wywóz gruzu, pomocnicze prace zbrojarskie. - Miejsce wykonywania pracy: Siedziba firmy Katowice + teren całej Polski według zleceń. - Godziny pracy: 7:00-15:00.
  StPr/23/0283
  data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
  wynagrodzenie od od 3 490 PLN